Framside

Måleri

Prosess

Meg

Kontakt

 
   

2000 - 2002

Eg byrja med dei grunnleggande elementa. Måleria frå denne perioden konsentrerer seg om luft, vatn og berg.

 

   
   

2003 - 2005

I denne perioden la eg til nye element og utforska nye fargar. Ein kan sjå meir vegetasjon og i nokre tilfelle menneskeskapte objekt eller spor av dyreliv.

 

   
   

2006 - 2008

Eg prøver stadig å laga betre komposisjonar. Ei iaugefallande vassflate er framleis det bærande elementet i mange av måleria. No har eg endeleg vorte klar for å måla bilete med fuglar som huvudmotiv òg.